Най-висшият идеал на лекуването е бързото, меко и трайно възстановяване на здравето, или премахването и унищожаването на болестта в нейната цялост, по най-краткия, най-надеждния и най-безвредния начин, на основата на лесно разбираеми принципи. 

Д-р Самуел Ханеман

Методът Дискосан


Озонът е газ, който ни препазва от вредните слънчеви лъчи и всеки може да го усети най-добре след гръмотевична буря. В последното десетилетие много се пише по проблемите за изтъняването на озоновия слой в атмосферата и вредното влияние на хлорофлуорокарбните върху това явление. Трябва да се подчертае обаче, че образуването на озона в горните слоеве на атмосферата е в пряка зависимост ,също така, от активността на енергията, идваща от слънцето. По време на повишена соларна активност озон се образува в по-големи количества, а по време на понижена активност този слой изтънява. През нощта, от тъмната страна на планетата ни този озонов слой дори изчезва за наколко часа. Неговото възстановяване започва с първите слънчеви лъчи. На полюсите не се открива никакъв озон през зимата, тъй като това е тъмен период за тези географски ширини. Озонът се образува непрекъснато при наличие на слънчева светлина и тъй като е по-тежък от въздуха, започва да се спуска към повърхността на земята. При този процес озонът се свързва с различни частички, окислява ги и по този начин влияе върху самоочистването на въздуха. Ако озонът се свърже с водни частички се образува кислороден прекис или както е известно на публиката - кислородна вода, която е неизменна компонента на дъждовната вода.Това е причината за факта, че растенията се развиват по-добре когато са поливани с дъждовна вода, отколкото с изкуствена иригация. Озон се образува от високоволтовото напрежение на светкавиците и на базата на този механизъм са разработени озоновите генератори, използвани за лабораторни и лечебни цели.

Терапевтично значение на озона:
В медицината озонът има много приложения. Листът със заболяванията, при които озон може да бъде прилаган както самостоятелно, така и е комплексната им терапия е дълъг. Само в Германия днес повече от 7000 лекари прилагат озон в лечението на пациентите си. Най-широко разпространено комерсиално приложение озонът има при пречистването на вода. Следващият път когато купувате трапезна вода от магазина обърнете внимание на етикета, където най-вероятно ще прочетете, че е озонирана. Озонът унищожава 99.9992 % от всички замърсители на водата, поради което се използва в стотици пречиствателни станции по света.

Приложение на озона в лечението на дискови хернии: методът Дискосан
В Италия през 1984 година ортопед-хирургът д-р Сесаре Верга е разработил метод, използуващ озоно-кислородна смес за лечение на дискови хернии, който е бил приложен на повече от 6000 пациенти. Д-р Верга е бил разочарован от оперативните техники, както и от факта, че лечението на дисковите хернии не е насочено към причината на заболяването. Операциите нарушават биомеханиката на гръбначния стълб. Лечението с озон или Дискосан методът (както е известен в Италия) разрешава едновременно биологичния и биомедицински аспекти в патологията на заболяването. В практиката си до сега д-р Верга е отбелязал над 95% успеваемост при лечението на дискови хернии. Някои от принципните характеристики на метода са следните:
1. Няма контраиндикации.
2. Повече от 95% успеваемост, рецидивите са по-малко от 3%.
3. Възстановителният перод е кратък.
4. Няма странични ефекти.

Леченето се състои в инжектиране на озоно-кислородна смес в паравертебралната мускулатора в зоната на засегнатия диск. В началото терапията изисква манипулацията да се извършва два пъти седмично в продължение на два месеца. В зависимост от състоянието на пациента за един лечебен курс се изискват от 12 до 20 процедури, средно около 14-16. Методът се е оказал ефективен дори в случаи, при които оперативното вмешателство не е в състояние да преодолее болковия дискомфорт.

Поради ефективността на метода в италианските медицински среди се шири мнението, че озонът е за дисковата херния това, което е Ранитидина за язвата на стомаха.

Един от най-честите въпроси, задавани за метода Дискосан е: " Какъв е механизмът на действие?" Ако се погледне анатомията на интервертебралните дискове ще видим един външен фиброзен пръстен, обкръжаващ пулпозно ядро в центъра на диска. Тази структура се оподобява на диня с твърда кора отвън и мека сърцевина във вътрешността . Дисковите хернии се получават в резултат на травма, която уврежда част от този фиброзен пръстен, най-често в лумбосакралния и цервикален участък на гръбначния стълб. Най-често травмите са от неправилно вдигане на тежести, неправилно усукване на тялото при по-рязко движение, при катастрофи, а понякога болката се появява без някаква ясна провокативна причина. Това води до протрузия на вътрешния слой, която избутва фиброзния пръстен навън и притиска корена на нерва, излизащ от този участък, водещо до неврологичните симптоми на болка, ирадииране на болката по хода на нерва и изтръпване. Дискосан адресира тази патология по три различни начина:
1. Озоно-кислородната смес има специфични действие върху протрузията, действувайки на молекулярно ниво върху връзките, поддържащи хернията. Това довежда до редукция на хернията.
2. Подобряване на микроваскуларизацията в засегнатия участък, което засилва кръвоснабдяването и оксигенацията, които са задължителен елемент за оздравителния процес. Повишава се концентрацията на фибробласти, които подпомагат оздравителния процес в анулус фиброза (фиброзния пръстен на диска).
3.Намалява отока в засегнатия участък, допринасящ за компресията и възпалението. Така озонът действува противовъзпалително и болкоуспокояващо.

Лекарите в цял свят търсят методи за лечение, които да са ефективни, безопасни, неинвазивни и леснодостъпни. Идеята за неоперативно лечение на дисковите хернии е забележителна и Дискосан, базиран на научни принципи, дава реална надежда и възможност за хората, страдащи от това мъчително и инвалидизиращо заболяване, повечето от които са млади и в трудоспособна възраст.